Anaokullarında eğitim ve öğretim için yönelim planı

 

- Bir bakışta ana konular -

 

 

1.   Eğitim ve öğretimin merkezinde çocuk

Yönelim planı çocuk perspektifini güçlendirir.

Çocuğun motivasyonundan hareket eder.

Çocukları ciddiye almak öğrenim süreçlerine bireysel olarak eşlik etmektir.

 

 

2.   Baden-Württemberg Eyaleti, yönelim planı sayesinde anaokullarını ilk çocukluk dönemi eğitim birimi olarak güçlendirmektedir.

Yönelim planı eğitmenler, anne-babalar ve öğretmenler için bir eğitim pusulasıdır.

 

     

3.   Yönelim planı, anne-babalar ve pedagoji uzmanları arasında eğitim konusunda işbirliği yapılmasını öngörmektedir, çünkü her iki taraf da bütün çocukların gelişimleri bakımından en uygun koşullara sahip olması için çabalamaktadır.

Anne-babaların eğitim önceliğine zarar vermez.

 

 

4.   Yönelim planı ağırlıklı olarak 3-6 yaş grubunu kapsamaktadır.

Doğumdan itibaren gelişen öğrenim süreçlerinden başlayarak anaokulundaki öğrenim süreçleriyle birleştirir.

 

5.   Yönelim planına çok perspektifli bir bakış açısı temellik eder.

Çeşitli bilim dallarının (erken pedagoji, sosyal pedagoji, gelişim psikolojisi, motivasyon psikolojisi, beyin araştırmaları, teoloji, ...) ve uygulama pratiğinin bir araya getirilmesiyle elde edilmiş bir sonuçtur.

 

 

6.   Yönelim planı, bağlayıcı tüm hedefleri formüle eder ve bunların hayata geçirilmesi ve konsept ile profil yaratılması konusunda pedagojik açıdan şekillendirme olanakları sağlar.

 

 

7.   Yönelim planında oyun, öğrenmenin en temel yöntemi ve hareket öğrenme gelişiminin, motivasyon gelişiminin ve çaba sarf etmeye hazır olmanın motoru olarak görülür.

 

 

8.   Yönelim planı pedagojik rehberliğin ve teşvik etmenin şu özelliklerini belirler:

·       Bütünsel

·       Gelişime uygun

·       Bireysel

·       Proje odaklı

·       Yaratıcı

·       Etkin-Keşfedici

·       Araştırmacı

 

 

 

 

9.   Yönelim planı içinde altı adet eğitim ve gelişim alanı vardır:

·       Beden

·       Duyular

·       Dil

·       Düşünme

·       Duygu ve duygusal paylaşım

·       Anlam, değerler ve din

Dil gelişimine merkezi bir rol verilir.

 

 

10.        Yönelim planı anaokulunu öğrenmekte olan organizasyon olarak görür

·       Pedagojik uzmanların rollerinde değişiklikler

·       Gelişim gözlenmesi ve belgelendirilmesi

·       Arttırılmış ekip çalışması

·       Düşünce üretici sorular ve düşünce alışverişi olanağı

 

 

11.        Anaokulunun yönelim planı ve ilkokulun eğitim planı birbirine uyumludur. İçinde anaokulu ve okul için geliştirilmiş ve iyileştirilmiş işbirliği konseptleri barındırır.

 

 

12.        Yönelim planı, eğitim konusunda itici güçleri meydana çıkarmak için yakın bölgedeki kurum ve çalışma ortaklarıyla geliştirilmiş bir işbirliği hedefler. (örn. kütüphaneler, müzeler, işletmeler,..)

 

 

Ulm,10 Nisan 2006 Elisabeth Sailer-Glaser